Copyright på www.bildmaster.se

Sven Andersson är ansvarig för det material (text, foton, teckningar, grafik, etcetera) som publiceras på hemsidan. Den som vill använda material, i annat syfte än privat bruk, från www.bildmaster.se vänder sig till honom. Utan tillstånd får inte mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller annan form av utnyttjande ske, detta gäller vare sig det handlar om kommersiella eller ickekommersiella syften.

Länkning
Vänligen kontakta Sven om du vill länka från din hemsida till www.bildmaster.se eller ha en länk från oss till din hemsida.

Svar på vanliga frågor:
Får jag ta material från www.bildmaster.se och lägga på min egen hemsida?
- Nej. Att göra så bryter mot upphovsrättslagen. Vid önskemål om att använda material måste tillstånd alltid begäras från Sven.

Får jag länka till och från www.bildmaster.se?
- Ja det går bra, dock för att undvika eventuella missförstånd ber vi att du kontaktar Sven innan du länkar.

Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering, utan Sven Anderssons tillstånd, är förbjuden.

 

Bildmäster // Sven Andersson
info@bildmaster.se

© 2004 Copyright Bildmäster - Sven Andersson